Honung motverkar hosta

juli 25, 2008 09:20 by Anna

Honung är en gammal huskur mot hosta vars goda effekt många upplevt. Forskning från USA pekar ut honung som bättre än läkemedel mot hosta för barn.

Honung har använts mot en lång rad sjukdomar länge men det är först under de senaste åren som man börjat få en förståelse för hur bakterier och andra sjukdomsalstrare motverkas. I en studie från USA jämfördes behandling av hosta hos barn med honung mot läkemedel respektive ingen behandling, där honung gav bäst effekt. I studien bad forskarna föräldrarna att ge barnen antingen honung, ett läkemedel mot hosta med dextrometorfan smaksatt med honung eller ingen behandling. Barnens ålder varierade från två till 18 år. Studien var delvis blind genom att föräldrar som gav behandling inte kände till om de gav honung eller läkemedlet. Föräldrarna som inte gav någon behandling kände dock till detta. Föräldrarna fick rapportera frekvens på hostan, hur kraftig den var, hur besvärlig de upplevde hosta och hur bra barn och vuxen sov. Detta under 24 timmar före och natten efter dosering. De barn som fick honung hade minst besvär. Honung gav en förbättring på 10,71 poäng jämfört med bara 8,39 för dextrometorfan. De barn som inte fick någon behandling nådde 6,41 poäng.

Det läkemedel som gavs till barnen innehöll dextrometorfan som är ett vanligt läkemedel mot hosta men som inte används i Sverige längre. Flera läkemedel ger en jämförbar eller bättre verkan än dextrometorfan. Receptfri försäljning av dextrometorfan i USA har blivit problematiskt eftersom ämnet kan missbrukas. Vid överdosering är ämnet dissociativt, d.v.s. "blockerar" hjärnans "kontakt" med kroppen, jämförbart med t.ex. ketamin. Allvarliga biverkningar som missbruk av dextrometorfan kan ge upphov till inkluderar bl.a. kräkning, kramper och andningsstillestånd. Risker med läkemedel mot hosta är därför en mycket mer aktuell fråga än i Sverige. FDA, USA, har nyligen gått ut och rekommenderat att barn under sex år inte ska ges receptfria läkemedel mot hosta.

På Svenska apoteket finns en mängd olika bakteridödande och lindrande halstabletter bland annat Bentasil Honey Liquorice. Som fungerar både som lokalbedövande och bakteriehämmande. Även Eucalyptus är bra mot halsont och blir en riktigt dundermedicin.

Honung är kraftigt antiseptisk och fungerar effektivt vid förkylning, hosta och halsont. En urgammal huskur är hett vatten, citronsaft och honung. Den är lindande och läkande vid hosta, luftrörskatarr och bihåleinflammation. Så här skriver Alebo om sin honung som innehåller bland annat Eucalyptus;  Flavourite Eucalyptus & Menthol är en uppfriskande honung. Vid förkylning "rättar den till" en besvärlig hals. Tag en sked i varmt vatten och det känns betydligt bättre. Innehåll: kvalitetshonung, Menthol, eucalypus- och pepparmintolja.


Currently rated 4.7 by 3 people

  • Currently 4,666667/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Related posts

Add comment


(Will show your Gravatar icon)  

[b][/b] - [i][/i] - [u][/u]- [quote][/quote]Live preview

maj 26. 2018 10:18