Honungspriset

juli 31, 2008 16:12 by Anna

Som hobbybiodlare är honung inte bara en rolig bisyssla utan kan också innebära en bra inkomst. Ett bekymmer som både yrkesbiodlaren som hobbybiodlaren har är prissättning. Den svenska honungen är hård konkurrenssatt av den importerade honungen som står för en allt större del av den svenska honungsmarknaden. År 2001 utgjorde den mer än 50 procent av den honung som konsumerades i Sverige enligt Jordbruksverket. Den importerade honungen kommer främst från Argentina, USA ochUngern eller via Danmark och Tyskland. Anledningen till att importen ökar är främst att den importerade honungen kan produceras till en lägre kostnad jämfört med den svenska honungen. Skillnader i arbetsvillkor och löner, långa vintrar och en kort odlingssäsong är några faktorer som bidrar till att svensk honung är relativt dyr. Svenska biodlare är känsliga till variationer i honungspriset. Enligt uppgifter från Jordbruksverket leder en prissänkning på 25 procent till att lönsamheten för de svenska biodlarna mer än halveras. Biodlingsföretagarna menar att prisvariationerna är ett hinder för utvecklingen av en kommersiell biodling. Tidigare var det svenska honungspriset tydligare kopplat till variationer i den svenska honungsskörden. År med höga honungsskördar innebar ett relativt lågt pris på svensk honung och år med låga skördar innebar ett relativt högt honungspris. På senare år har det sambandet blivit mindre uppenbart. Den ökade importen och förbättrade möjligheter att lagra honung har bidragit till att minska svängningarna i honungspriset. Biodlarföreningen i västra Götaland har ett cirkapris, ett rekommenderat pris, på vad honungen ska kosta. Det rekommenderade priset har under 2000-talet legat kring 45 kr för 500 gram. Priset på honung är relativt högt jämfört med andra produkter, dock lever vi nu i en tid där matpriserna stiger men honungspriset (pågrund av konkurrensen) fortfarande ligger på samma pris. Vill man dock gynna svenska biodlare och svensk natur bör man välja att betala vad det kostar. Det behövs mer biodlare om vi ska få pollinerade fruktträdgårdar och groddar. Som yrkesbiodlare bör man ta ett högre pris på honung för att kunna gå runt på sin verksamhet. Detta på grund av att det tillkommer andra avgifter som yrkesbiodlare än som hobbybiodlare.


Currently rated 4.3 by 3 people

  • Currently 4,333333/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Related posts

Comments

Add comment


(Will show your Gravatar icon)  

[b][/b] - [i][/i] - [u][/u]- [quote][/quote]Live preview

maj 26. 2018 10:14